Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Faderskapspenning
Föräldradagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Faktorinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Familjepensioner
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Familjer
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Familjevåld
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Fartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Fartygsregister
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Fartygstrafik
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Fast bruttoinvestering
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Fastigheter
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Producent: Statistikcentralen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Producent: Lantmäteriverket
Fastighetsförrättning
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Producent: Lantmäteriverket
Fastighetsköp
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Fastighetsskötsel
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Producent: Statistikcentralen
Fastställande av faderskap
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Fastställande av föräldraskap kompletterande vårdnad
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Fastställande av moderskap
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Fattigdomsrisk
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Fertilitet
Födda
Producent: Statistikcentralen
Festivaler
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Filmcentra
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Filmer
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Finansiell balans
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Finansiell balansräkning
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Finansiella derivat
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Finansräkenskaper
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Fisk
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i insjöar
Producent: Naturresursinstitutet
Producentpriset på fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandeln med fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Fisk yngel
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskare
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i insjöar
Producent: Naturresursinstitutet
Producentpriset på fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Fiske
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskebåt
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskförädling
Fiskförädlingsproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskindustri
Fiskförädlingsproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskodling
Producentpriset på fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskodlingsanstalt
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskplantering
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskprodukter
Fiskförädlingsproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandeln med fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Fjäderfä
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Fjäderfäkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Fjärrvärme
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Flervåningshus
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Flis
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Flottning
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Flygfotografering
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Producent: Lantmäteriverket
Flygtrafik
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Flyttningsrörelse
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Foderindustri
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Foderkorn
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Folkmängd
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Folkpensioner
Totala pensionsutgifterna
Producent: Pensionsskyddscentralen
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Statistik över pensionstagarna i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Folktäthet
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Fordon
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Fordonsbestånd
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Fordonsregister
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Fordonsskatt
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Formgivning
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Forskning- och utvecklingsverksamhet
Innovationsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Forskningsinstitut
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Forskningsutgifter
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Forskningsverksamhet
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Fortsatta studier
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Sökande till utbildning
Producent: Statistikcentralen
Fotoaffärer
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Fotograficentra
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Frilandsodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Fritid
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Fritidsbostäder
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Fritidsfiskare
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Fritidsfiske
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Fritidshus
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Fritidsresor
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Frivilligt arbete
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Fronttillägg
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Frukter
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Fruktodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Fullmäktigeledamöter
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Funktionshindrade
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Fängelse
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Fångst
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i insjöar
Producent: Naturresursinstitutet
Får
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Fårkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Födelseland
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Föderskor
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Föreningshus
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Företag
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Fiskförädlingsproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Innovationsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Nya och nedlagda företag
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Servicebranschens varustatistik
Producent: Statistikcentralen
Statistik över företagsstöd
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Utländska dotterbolag i Finland
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Företagare
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Företagarinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Företagarinkomst av jordbruket
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Företagshälsa
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Företagshälsovård
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Företagsstöd
Statistik över företagsstöd
Producent: Statistikcentralen
Företagstjänster
Servicebranschens varustatistik
Producent: Statistikcentralen
Förlossning
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Förmögenhet
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Förmögenhetsbrott
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Förnybara energikällor
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Förnybara naturresurser
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Försörjningsbalans
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Försörjningskvot
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Förteckningen över handelsfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Förtroendeindikator
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Förväntat antal levnadsår
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Förvärvsarbete
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Förädling
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Förädlingsvärde
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Föräldrapenning
Föräldradagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Föräldraskap
Föräldradagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Moderskapsunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö