Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Jakt
Jakt
Producent: Naturresursinstitutet
Jordbruk
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Jordbrukare
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Jordbruksmark
Utnyttjad jordbruksareal
Producent: Naturresursinstitutet
Jordbruksprodukter
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Jordbruksproduktion
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Jordbyggnad
Jordbyggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Jordbyggnadskostnadsindex
Jordbyggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Jägare
Jakt
Producent: Naturresursinstitutet
Järnväg
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö