Information om statistik

Bakom statistik finns många definitioner, krav och klassificeringar.

Begrepp

På begreppssidorna redogör vi för vad som avses med ett visst ord eller uttryck inom en viss statistikgren.

Klassificeringar

Klassificeringar används för att ordna statistikmaterial.

Dataskydd

Dataskyddet tryggar dina rättigheter när Statistikcentralen behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsbeskrivningar

I dataskyddsbeskrivningarna berättar vi hur vi behandlar de registrerades uppgifter.

Statistiklagstiftning

Finlands officiella statistik är en statistiksamling som beskriver samhället.

Finlands officiella statistik

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen.

Senast uppdaterad 18.4.2024