Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik (FOS) är en statistiksamling som beskriver samhället. Samlingen består av ungefär 250 statistikgrenar. Produktionen av FOS-statistik ska vara kontinuerlig och högklassig och statistikproducenten ska förbinda sig till kvalitetskriterierna. FOS-statistikstämpeln beviljas av delegationen för Finlands officiella statistik.

Finlands officiella statistik är vårt gemensamma nationella kapital och vår gemensamma datagrund med mångsidig användning i samhället. Statistiken utnyttjas i stor utsträckning i det samhälleliga beslutsfattandet, lagberedningen och planeringen. Med hjälp av dem följer man upp effekterna av fattade beslut och de är också allmänt använda mätare för uppföljning av utvecklingen i samhället.

Kvalitet, tillförlitlighet och samarbete är verksamhetens grundpelare

FOS-statistik produceras av expertorganisationer inom den offentliga förvaltningen. De garanterar kontinuiteten i statistiken och har förbundit sig till gemensamma kvalitetskriterier. FOS-kvalitetskriterierna överensstämmer med kvalitetskriterierna i det europeiska statistiksystemet.

Delegationen för Finlands officiella statistik ser till att kvalitetskriterierna följs. Dess uppgift är också att utveckla statistiksystemet och distributionen av statistik.

Du hittar nu uppgifterna om Finlands officiella statistik och FOS-rekommendationerna på samma ställe på vår webbplats som övriga uppgifter om vårt nationella statistikväsen.