Aktuellt

Nyheter

2.12.2021 Klassikern inom statistik hänger med när samhället förändras

Statistisk årsbok för Finland 2021 har nu getts ut och är ett omfattande statistiskt samlingsverk om Finland och det finländska samhället. De långa tidsserierna ger en helhetsbild av utvecklingen i vårt samhälle ända fram till idag.  

15.11.2021 Vår webbplats förnyas – testa statistikgrenarnas betasidor och ge respons

Vi förnyar innehållet och strukturen på vår webbplats för att allt bättre kunna betjäna alla som behöver statistisk information. Vi har börjat med att förnya sidorna för statistisk information och därifrån fortsätter vi till det övriga innehållet.  

6.9.2021 Förslag till kvalitetskriterier för informationsmaterial på remiss

Finansministeriet begär utlåtanden om förslaget till kvalitetskriterier för informationsmaterial för den offentliga förvaltningen. Utlåtanden kan ges skriftligen i Lausuntopalvelu.fi-tjänsten fram till den 4 oktober.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Du kan också följa statistiska offentliggöranden via våra RSS-flöden.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 3.12.2021