Aktuellt

Nyheter

6.6.2024 Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts

Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts till 2021 = 100, när uppgifterna för det första kvartalet år 2024 publiceras 14.6.2024. Vid revideringen förnyas innehållet i indexet och viktstrukturerna uppdateras. Läs mer om uppdateringen

5.6.2024 Finland i siffror 2024 – statistik över det lyckliga folket

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2024 är en översikt över det finländska samhället. Publikationen i fickformat innehåller uppgifter om befolkningen, ekonomin, samhället och miljön i form av statistiska siffror och diagram. 

29.5.2024 Nationalräkenskapernas tidsserier revideras i höst

Statistikcentralen publicerar reviderade tidsserier för statistiken över nationalräkenskaperna och betalningsbalansen i september 2024. Till följd av korrigeringen av tidsserierna revideras siffrorna fr.o.m. år 2010. 

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 19.7.2024