Nyheter 5.6.2024

Finland i siffror 2024 – statistik över det lyckliga folket

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2024 är en översikt över det finländska samhället. Publikationen i fickformat innehåller uppgifter om befolkningen, ekonomin, samhället och miljön i form av statistiska siffror och diagram. Den omfattar bl.a. alla personer bosatta i Finland, hem, arbetsplatser, löner, utbildningar, bilar, stugor och resor. 
Infografik. År 2023 fanns det 979 kvinnor och 174 män som fyllt 100 år. Infografik. År 2023 föddes 43 383 barn levande.   

Axplock ur publikationen: 

  • I slutet av år 2023 uppgick Finlands befolkning till 5 603 851 personer, vilket är 39 881 personer fler än året innan. Folkökningen berodde på invandring.
  • Den naturliga folkökningen var fortsatt negativ. År 2023 föddes totalt 43 383 levande barn, medan 61 339 personer dog samma år.
  • Antalet omflyttningar mellan kommuner uppgick år 2023 till 286 968, vilket är 8 742 färre än året innan. Också flyttningarna inom en och samma kommun minskade. Det totala antalet uppgick till 567 664.
  • Andelen ensamboende var 47 procent av bostadshushållen i slutet av år 2023.
  • Fram till slutet av år 2022 hade 3 530 287 personer, dvs. 74,7 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå.
  • År 2023 var det relativa sysselsättningstalet för 20–64-åringar 77,9 procent och för 55–64-åringar 71,7 procent.
  • År 2023 fanns det totalt 1 442 871 mottagare av ålderspension. Invalidpension eller sjukpension betalades för sin del ut till 179 731 personer.
  • Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per hundra personer i arbetsför ålder (15–64 år), var 61,9 år 2023. 
  • Enligt preliminära uppgifter var bruttonationalprodukten per invånare 49 777 euro i fjol.
  • År 2022 var antalet företag som sysselsätter färre än fem personer 533 811, vilket motsvarar 93,4 procent av alla företag. Antalet företag som sysselsätter fler än 1 000 anställda var 124.

Finland i siffror innehåller utöver uppgifter från Statistikcentralen statistik som framställts av bl.a. Institutet för hälsa och välfärd, Naturresursinstitutet, Tullen, Fpa och Pensionsskyddscentralen. 

Publikationen finns i tryckt form på tre olika språk: Finland i siffror 2024, Suomi lukuina 2024 och Finland in Figures 2024. Publikationerna kan beställas via PunaMusta Oy:s webbutik eller kundtjänst, tfn 010 230 8375.

Du kan också bekanta dig med publikationens informationsinnehåll som webbtjänst eller i pdf-format på webbsidorna Finland i siffror

Förfrågningar: Sirkku Hiltunen, planerare för informationstjänst, tfn 029 551 6373