Nyheter

Nyheter från 2024

6.6.2024 Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts

Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts till 2021 = 100, när uppgifterna för det första kvartalet år 2024 publiceras 14.6.2024. Vid revideringen förnyas innehållet i indexet och viktstrukturerna uppdateras. Läs mer om uppdateringen

5.6.2024 Finland i siffror 2024 – statistik över det lyckliga folket

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2024 är en översikt över det finländska samhället. Publikationen i fickformat innehåller uppgifter om befolkningen, ekonomin, samhället och miljön i form av statistiska siffror och diagram. 

29.5.2024 Nationalräkenskapernas tidsserier revideras i höst

Statistikcentralen publicerar reviderade tidsserier för statistiken över nationalräkenskaperna och betalningsbalansen i september 2024. Till följd av korrigeringen av tidsserierna revideras siffrorna fr.o.m. år 2010. 

22.4.2024 Finländarna drabbade av undersökningströtthet – Statistikcentralen oroar sig för att informationen blir förvrängd

Information och åsikter som samlas in från medborgarna är en central råvara för statistik som styr beslutsfattandet i samhället. Under de senaste åren har medborgarnas svarsaktivitet i undersökningarna sjunkit brant. Fenomenet är internationellt och det finns flera orsaker till att man inte svarar. Statistikcentralen lyfter fram den oroväckande utvecklingen genom kampanjen Det blåvita brevet. 

5.3.2024 Statistikcentralen reviderar sin statistikföring av löner år 2025

I och med revideringen framställs lönestatistiken för statistikåret 2024 i stor utsträckning på basis av uppgifter ur inkomstregistret. I stället för den nuvarande lönestatistiken, där olika sektorer statistikförs separat, kommer uppgifterna att publiceras under en och samma statistikgren. 

6.2.2024 Opartiskhet och tillförlitlighet är Statistikcentralens trumfkort

Enligt Taloustutkimus kundundersökning anser informationsanvändarna att den information som Statistikcentralen producerar är opartisk och tillförlitlig. Informationen upplevs också beskriva viktiga fenomen. Som helhet fick Statistikcentralens verksamhet skolvitsordet 8,6. 

1.2.2024 Basåret för kortsiktig konjunkturstatistik byts ut

Den kortsiktiga konjunkturstatistiken revideras i samband med publiceringen av uppgifterna för år 2024 då referenstidpunkten, dvs. basåret, uppdateras från 2015 till 2021.

25.1.2024 I Paavo finns områdesvisa uppgifter för olika ändamål

Vilka är de mest höghusdominerade postnummerområdena i Finland? Och var i Finland är invånarnas medelinkomster störst? Dessa och många andra frågor hittar du svar på i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo, som också innehåller en tidsserie. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats i dag på Paavodagen 25.1.2024.

Tidigare nyheter

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2023