Nyheter 25.1.2024

I Paavo finns områdesvisa uppgifter för olika ändamål

Vilka är de mest höghusdominerade postnummerområdena i Finland? Och var i Finland är invånarnas medelinkomster störst? Dessa och många andra frågor hittar du svar på i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo, som också innehåller en tidsserie. Alla statistiska uppgifter i Paavo har publicerats med den senaste indelningen i postnummerområden fr.o.m. år 2010. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats i dag på Paavodagen 25.1.2024.

Paavo – statistik efter postnummerområde innehåller mångsidigt statistik- och kartmaterial efter postnummerområde. Uppgifterna är tillgängliga som en lättanvänd databas och kan också laddas ner via en gränssnittstjänst. Materialet kan användas t.ex. vid beslutsfattande eller för att bekanta sig med sitt eget bostadsområde.

Postnummerområden med relativt sett flest bostäder i flervåningshus år 2022 

Figuren visar de postnummerområden som relativt sett har flest bostäder i flervåningshus. Inom postnummerområdena 90590 Teknologiakylä (Uleåborg), 40620 Keskussairaala-alue-Kukkumäki (Jyväskylä) och 00220 Busholmen (Helsingfors) utgör bostäderna i flervåningshus 100 procent av bostadsbeståndet. I områdena 48350 Karhuvuori (Kotka) och 00500 Sörnäs-Ås (Helsingfors) utgör flervåningshus 99,9 procent av bostadsbeståndet, i 00360 Smedjebacka (Helsingfors) 99,7 procent, i 00820 Kasberget (Helsingfors) och 00520 Östra och Mellersta Böle (Helsingfors) 99,6 procent och i 01340 Lejle (Vanda), 00240 Västra Böle (Helsingfors) och 00160 Skatudden (Helsingfors) 99,5 procent av bostadsbeståndet.

Statistikmaterialet i Paavo innehåller uppgifter om områdenas invånarstruktur, utbildningsnivå, invånarnas och hushållens inkomster, hushållens storlek och livsfas, byggnader och bostäder, arbetsplatser samt om invånarnas huvudsakliga verksamhet. Tjänsten uppdateras årligen i januari med nya uppgifter.

Ytterligare information: erityispalvelut@stat.fi