Öppen data

Statistikcentralen tillhandahåller öppen statistikdata för beslutsfattande och forskning. Öppen statistikdata finns tillgänglig om olika ämnesområden om hela Finland, efter kommun, postnummerområde eller kartruta.

Statistikcentralen använder CC BY 4.0 -licensen som användningstillstånd för öppen data. Datan är fri att använda på alla möjliga sätt förutsatt att källan nämns.

Öppna gränssnitt

Öppna databasmaterial

Du kan söka statistikuppgifter i de avgiftsfria databaserna via PX-Web API-gränssnittet i följande format: XLSX, XML, JSON, JSON-stat, CSV osv. På sidan Öppna databasmaterial hittar du samlad basinformation om Statistikcentralens öppna databasmaterial samt anvisningar för och länkar till API-gränssnitten. Mer information om gränssnittet finns i PxWebApi-anvisningen (pdf).

Öppna geodatamaterial

Du kan titta på eller ladda ned Statistikcentralens öppna geodatamaterial via WMS- och WFS-gränssnitten. Statistikcentralen tillhandahåller också material enligt INSPIRE-direktivet både via WMS-gränssnittet och OGC API - Features-gränssnittet. Mera information om standarden OGC API - Features finns på OGC:s webbplats.

Du kan också använda gränssnittsmaterial i Statistikcentralens karttjänst, där du kan titta på och ladda ned geodatamaterial samt utarbeta temakartor.

Klassificeringar

Klassificeringar som Statistikcentralen publicerat inkl. metadata finns på följande sidor:

Frågor och synpunkter: metatietopalvelut@stat.fi

Övrig öppen data

Du kan ladda ned undervisningsmaterial som lämpar sig för alla stadier för undervisning av statistiska metoder.

Du kan använda SISU-modellkoden som kan laddas ned från nätet för exempelberäkningar.

Verktyg för öppen data

Github-miljön har verktyg med öppen källkod för överföring av tabeller från Statistikcentralens databaser samt för programmässig läsning och hantering av tabellerna.

Statistikcentralens öppna data i andra tjänster

Statistikcentralens öppna data finns också på avoindata.fi och i tjänsten Helsinki Region Infoshare.