Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Umgängesrätt
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhåll
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhållningselektronik
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Underhållsbidrag
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhållsskyldigheten
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhållsstöd
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhållsstödet
Producent: Folkpensionsanstalten
Underhållstrygghet
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ungdomsarbetslöshet
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Universitet
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Upplevt välbefinnande
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Upplösning av registrerat partnerskap
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Uppvärming av byggnader
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Uppvärmingsenergi
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Utanför arbetskraften
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Utbildning
Avbrott i utbildningen
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens utbildningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Sökande till utbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsekonomi
Producent: Statistikcentralen
Vuxenutbildning vid läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Ämnesval
Producent: Statistikcentralen
Utbildning som leder till examen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsformer
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningskostnader
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsekonomi
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsnivå
Befolkningens utbildningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsutgifter
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsekonomi
Producent: Statistikcentralen
Utbud
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Utexaminerade
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Utgifter
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Utgivare
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Utgivare av dagstidningar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Utgivare av ljudinspelningar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Utgivare av tidskrifter
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Utgående turism
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Utkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Utkomstskydd för arbetslösa
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Utkomststöd
Utkomststöd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Utlandsställning
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Utländskt ägarskap
Utländska dotterbolag i Finland
Producent: Statistikcentralen
Utlänningar
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Erhållande av finskt medborgarskap
Producent: Statistikcentralen
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Utrikesfart
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandeln med fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Utsläpp
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Luftutsläpp efter näringsgren
Producent: Statistikcentralen
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Växthusgaser
Producent: Statistikcentralen
Utsökning
Utsökningsärenden
Producent: Statistikcentralen
Utsökningsgäldenär
Utsökningsärenden
Producent: Statistikcentralen
Utvandring
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Utvinning av mineral
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö