Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Regionalräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ekonomin sjönk i nästan alla landskap år 2020, kraftigast på Åland
24.11.2021
Det regionala förädlingsvärdet minskade mätt i fasta priser i nästan alla landskap år 2020. Av landskapen klarade sig Åland, Norra Karelen och Österbotten sämst. Detta framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000 - 2020. I kalkylerna har man använt nationalräkenskapsuppgifterna från september 2021. Uppgifterna för år 2020 är preliminära och preciseras i kommande offentliggöranden.

Beskrivning: Regionalräkenskaperna är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna, där uppgifterna ges efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov efter andra kommunbaserade regionindelningar. Statistiken jämför också regionernas struktur, utveckling och nivåskillnader. Grunden för jämförelsen är oftast hela landet, ibland också EU-länderna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bruttonationalprodukt, disponibla inkomster, erhållna transfereringar, förädlingsvärde, hushåll, inkomster, investeringar, nationalräkenskaper, produktion, regional utveckling, regionalekonomi, regionalräkenskaper, sysselsatta, sysselsättning, transfereringar, utbud.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Preliminära uppgifter om regionalräkenskaperna
9.12.2016
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/index_sv.html