Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Samboende
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Samhälls-ekonomi
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Samhällsekonomi
Konjunkturindikator för produktionen
Producent: Statistikcentralen
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Samhällsengagemang
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Satelliträkenskaper för kultur
Satelliträkenskaper för kultur
Producent: Statistikcentralen
Sektorer
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Sekundära inkomster
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Semesterresor
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Service
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Service för personer med utvecklingsstörning
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Serviceboende
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Servicenäringar
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Sitc
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Sjukdagpenningar
Sjukdagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukdomar
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukdomsdödlighet
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Sjukfrekvens
Sjukdagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukförsäkring
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukdagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjuklighet
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvård
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvårdsersättningar
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Självmord
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Självstudier
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Sjöfart
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Sjötrafik
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Sjötransport
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Skatteinkomster
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Skatteintäkter
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Skattekvot
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Skattepliktiga inkomster
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Skilsmässofrekvens
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Skogsarbetare
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Skogsavverkning
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsbranschen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Skogsbruk
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Ägande av skogsmark
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsbruket
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Rotprisinkomster
Producent: Naturresursinstitutet
Skogen som investeringsobjekt
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsbruksfastighet
Ägande av skogsmark
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsfastighetshelhet
Ägande av skogsmark
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsflis
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsförbättring
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsförnyelse
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustri
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrin
Rotprisinkomster
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustriprodukter
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsmaskiner
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsodling
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsskydd
Skogsskydd
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsvård
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsägande
Ägande av skogsmark
Producent: Naturresursinstitutet
Skolavhoppare
Avbrott i utbildningen
Producent: Statistikcentralen
Skolresestöd
Skolresestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Skrivandet som hobby
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Skulder
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns underskott och skuld
Producent: Statistikcentralen
Skuldsaneringar
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Utsökningsärenden
Producent: Statistikcentralen
Skuldsanering
Skuldsaneringar
Producent: Statistikcentralen
Skuldsättning
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Skuldsättningsgrad
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Skörd
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Slakt
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Slakterier
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Slana
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Slutkonsumtion
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Småhus
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Snus
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Social service
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Social trygghet
Underhållsstödet
Producent: Folkpensionsanstalten
Sociala medier
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Sociala relationer
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Sociala utgifter
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Socialförsäkring
Totala pensionsutgifterna
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionstagare i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistik över pensionstagarna i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Socialskydd
Allmänt bostadsbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Bostadsbidrag för pensionstagare
Producent: Folkpensionsanstalten
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
FPA:s handikappförmåner och -tjänster
Producent: Folkpensionsanstalten
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Föräldradagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Militärunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Moderskapsunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukdagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Skolresestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Utkomststöd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Socialskyddsavgifter
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Socialskyddsfonder
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns underskott och skuld
Producent: Statistikcentralen
Socialvård
Barnskydd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Utkomststöd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Socioekonomisk ställning
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Socker
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Sommarstugor
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Spannmål
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Spannmålshandel
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Spannmålsväxter
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Sparande
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Sparkvot
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Specialfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Specialundervisning
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Spelande
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Sportfiske
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Sprängning
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Språk
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Språkkunskaper
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Spädbarnsdödlighet
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Spårlängd
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Stamväg
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Starter
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Statens inkomster
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Statens utgifter
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Statistik
Allmänt bostadsbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Statligt stöd
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Statsekonomi
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Statsgaranti
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Statistik över företagsstöd
Producent: Statistikcentralen
Statsskuld
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns underskott och skuld
Producent: Statistikcentralen
Statsstöd
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Statistik över företagsstöd
Producent: Statistikcentralen
Stenkol
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Stenkolsförbrukning
Producent: Statistikcentralen
Sterilisering
Steriliseringar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Straff
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Strejker
Statistik över arbetskonflikter
Producent: Statistikcentralen
Stubbar
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Studenthälsovård
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Studerande
Avbrott i utbildningen
Producent: Statistikcentralen
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Skolresestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Studiestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Sökande till utbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Vuxenutbildning vid läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Ämnesval
Producent: Statistikcentralen
Studerande inom kulturbranschen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Studieavbrott
Avbrott i utbildningen
Producent: Statistikcentralen
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Studielängd
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Studielån
Studiestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Studier
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Studiestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Studiestöd
Studiestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Stugliv
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Subjektiv uppfattning om utkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Subjektiv utkomst
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Svin
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Svinkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Svårtillsatt arbete
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
Sysselsatta
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Sädesslag
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Utnyttjad jordbruksareal
Producent: Naturresursinstitutet
Särskilt stöd
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Sågade
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Sågtimmer
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö