Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik över pensionstagarna i Finland

Producent:
Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Statistik över pensionstagarna i Finland

Statistikkalendarier
www.etk.fi
Beskrivning: Statistiken över pensionstagarna i Finland ger en täckande helhetsbild av de pensioner som utbetalas med stöd av arbetspensions- och folkpensionssystemet i Finland. Den samlar de pensioner som en person får från olika håll till en helhet. Statistiken innehåller uppgifter om antalet pensionstagare, medelpensionerna samt de nypensionerade. Centrala klassifikatorer är kön, ålder, pensionsslag, pensionssystem och region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialförsäkring, pensioner, folkpensioner, arbetspensioner, pensionering.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland [e-publikation].
Helsingfors: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/elakk/index_sv.html