Statistikdatabaser

I Statistikcentralens statistikdatabaser hittar du mångsidiga statistiska uppgifter i tabellformat. Du får tillgång till avgiftsfria tjänster med öppna data samt avgiftsbelagda databaser, där du hittar längre tidsserier och mer detaljerade uppgifter. 

PxWeb-tekniken har tillämpats i alla Statistikcentralens statistikdatabaser. Du kan söka statistikuppgifter i den avgiftsbelagda databaserna via API-gränssnittet i följande format: XLSX, CSV, JSON, JSON-stat och PX (PcAxis).

Mera information om databaserna får du genom att kontakta tietokannat@stat.fi.

Avgiftsfria statistikdatabaser

Användningsvillkoren för avgiftsfria databaser följer CC BY 4.0-licensen.

Databasen StatFin

StatFin innehåller en omfattande samling statistiktabeller över det finländska samhället och Finlands befolkning. De senaste statistikuppgifterna publiceras i StatFin. I databasen finns information om olika samhällsområden: befolkning, ekonomi, boende, trafik, turism, konsumtion, priser, löner, energi, företag och många andra ämnen.

Mest detaljerad regional nivå: kommun
Läs mer om databasen StatFin

StatFins arkivdatabas

Till StatFins arkivdatabas överförs från den egentliga StatFin sådana tabeller som inte längre uppdateras.

Databasen Kommunernas nyckeltal

Databasen Kommunernas nyckeltal innehåller centrala nyckeltal om alla kommuner i Finland.

Mest detaljerad regional nivå: kommun

Databasen Paavo

Statistiska uppgifter efter postnummerområde om boendestruktur, utbildningsnivå, invånarnas och hushållens inkomster, hushållens storlek och levnadsskede, byggnader och bostäder, arbetsplatser samt invånarnas huvudsakliga verksamhet. I tjänsten Paavo finns också en möjlighet att ladda ned statistik- och kartmaterial via en gränssnittstjänst.

Mest detaljerad regional nivå: postnummerområde
Läs mer om tjänsten Paavo

Databasen Ekonomiuppgifter som välfärdsområdena rapporterat

Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna rapporterar sina ekonomiska uppgifter för åren 2021 och 2022 till Statistikcentralen. Vi publicerar uppgifterna i en separat databas.

Mest detaljerad regional nivå: välfärdsområde
Läs mer om databasen Ekonomiuppgifter som välfärdsområdena rapporterat

Databasen över invandrare och integration

De mest centrala uppgifterna om befolkning med invandrarbakgrund och om den internationella flyttningsrörelsen under de senaste åren.

Mest detaljerad regional nivå: kommun
Temasidor Invandrare och integration (på finska)

Integration databas

Databasen om integration är en databas som utarbetats tillsammans med Arbets- och näringsministeriet och som innehåller omfattande information om invandrarbefolkningen i Finland.

Mest detaljerad regional nivå: kommun
Presentation av databasen på webbplatsen kotoutuminen.fi

FN:s indikatorer för hållbar utveckling (SDG-indikatorer)

I FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling har 17 globala mål som styr främjandet av hållbar utveckling fastställts. Utvecklingen följs upp med hjälp av indikatorer. Statistikcentralen har sammanställt indikatorer som beskriver Finlands utveckling i en databas.

Läs mer om indikatorerna

Skatteförvaltningens statistikdatabas

Tjänsten innehåller statistikuppgifter med anknytning till skatteuppgifter om näringsbeskattning, privatpersoners inkomstbeskattning, fastighetsskatt, punktskatt samt utvecklingen av skatteinkomster. Tjänsten har tagits fram i samarbete med Skatteförvaltningen.

Mest detaljerad regional nivå: kommun
Information om Skatteförvaltningens statistik på webbplatsen vero.fi

Traficoms statistikdatabas

Tjänsten omfattar uppgifter om första registreringar av fordon och fordonsbeståndet, gällande körkort och antalet nya körkort samt första registreringar av farkoster. Tjänsten har tagits fram i samarbete med Traficom.

Mest detaljerad regional nivå: kommun
Information om Traficoms statistik på webbplatsen traficom.fi

Databasen Vägtrafikolyckor

I tjänsten finns uppgifter om de vägtrafikolyckor i Finland som kommit till polisens kännedom samt om deras påföljder. Som områdesindelning används alltid den indelning som är i kraft i början av det nyaste statistikåret. I riskkalkylerna har man använt uppgifter om folkmängd vid årets början.

Tjänsten har tagits fram i samarbete med Trafikskyddet, Väylä, Traficom, Polisen och Kommunikationsministeriet.

Ytterligare information finns i statistiken över vägtrafikolyckor

Databasen Kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter

De ekonomiuppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat till Statistikcentralen fram till statistikåret 2020. Uppgifterna har rapporterats av kommunerna och Statistikcentralen är inte ansvarig för deras innehåll eller kvalitet.
Statskontoret publicerar nyare uppgifter på webbplatsen Granskakommuner.fi.

Mest detaljerad regional nivå: kommun
Läs mer om databasen Kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter

Avgiftsbelagda statistikdatabaser

Länkarna till mer omfattande beskrivningar av och anvisningar för beställning av tjänster när det gäller avgiftsbelagda statistikdatabaser finns på presentationssidan till varje databas.

Databasen Statistisk översikt

Centrala tidsserier över ekonomin och konjunkturerna i form av månads- och kvartalsuppgifter.

Mest detaljerad regional nivå: kommun
Läs mer om databasen Statistisk översikt

Befolkningsstatistiktjänsten

Datainnehållet i tjänsten är planerat särskilt för kommunernas informationsbehov.

Tjänsten består av nio självständiga informationshelheter:

  • Bostäder, byggnader och fritidshus
  • Näringsstruktur och sysselsättning
  • Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat
  • Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar
  • Familjer och bostadshushåll
  • Inkomster
  • Månadsstatistik om befolkningsförändringar
  • Befolkningsstruktur
  • Kommunernas preliminära uppgifter

Mest detaljerad regional nivå: delområde av en kommun
Läs mer om Befolkningsstatistiktjänsten

Senast uppdaterad 3.4.2024