Px-produktfamiljen

Px-produktfamiljen (tidigare PcAxis-produktfamiljen) är en samling program för distribution och bearbetning av statistiktabeller. De gör det möjligt att distribuera och bearbeta även stora statistiktabeller, att ändra på deras strukturer, sammanslå tabeller, göra räkneoperationer och konvertera dem till olika filformat.

PxWeb

PxWeb är ett avgiftsfritt webbaserat tabellprogram för statistikproducenter. Alla nordiska statistikbyråer använder PxWeb-systemet. Mera information om systemet finns på Statistiska Centralbyråns (SCB) sidor.

PxWeb-lösningen har använts för alla Statistikcentralens statistikdatabaser. PxWeb-databaserna upprätthålls, utöver av Statistikcentralen, också av en del av de övriga producenterna av FOS-statistik.

PxWin

PxWin har ersatt det gamla PcAxis-programmet. PxWin är en applikation med hjälp av vilken slutanvändaren kan bläddra i och redigera px-filer. Vi rekommenderar PxWin-programmet för de användare som har behov av att hantera flerdimensionella tabeller på ett effektivt sätt. PxWin är också användbart då man behöver hämta tabeller som är för stora för att bearbetas i sin helhet i webbläsaren eller i ett vanligt tabellkalkyleringsprogram. Med programmet kan man också koppla upp sig till PxWebApi-databaser runt om i världen.

PxWin-installationsprogrammet (alltid den senaste versionen), alla Windows-versioner:

  • PxWin.zip, överförbar version (behöver inte installeras), kan användas för att uppdatera applikationen

Programmet är också tillgängligt på Statistiska Centralbyråns (SCB) sidor.

PxEdit och PxJob

För professionella och producenter av px-filer rekommenderar vi PxEdit-programmet för hantering av tabeller. PxEdit-programmet kan bland annat skapa px-filer av olika datakällor, bearbeta filer manuellt, upprätthålla och utöka metadata, validera px-filer, kombinera datamaterial och köra databasrapporter. PxEdit passar bra för att hantera stora filer.

För användning av programmet behövs grundläggande färdigheter i PxAxis-filformatet. Anvisningar finns i installationspaketet.

PxJob är en kommandoradbaserad version av PxEdit-programmet, som lämpar sig för automatisering av standardfunktioner.

PxEdit  (alltid den senaste versionen), Windows Vista och senare versioner:

  • pxedit.zip, hela PxEdit behöver inte installeras (zip-packad)
  • pxedit-update.zip, uppdateringsversion av PxEdit. Behöver inte installeras och kan användas för att uppdatera tidigare versioner (zip-packad).

PcAxis (det gamla programmet, datastödet har upphört)

Installationsalternativ 1: pca2008setup1.zip, ini-filen är zip-packad i windows-katalogen (2011-10-19).

Installationsalternativ 2: pca2008setup2.zip, ini-filen är zip-packad i katalogen för programmet PcAxis (2011-10-19).

Installationsalternativ 3: pca2008setup3.zip, filen pcaxisen.txt innehåller information om var ini-filen finns. Ini-filen har lagts till i katalogen c:\pcaxis\ini samt i katalogen c:\pcaxis\temp. Användaren kan byta till en annan katalog (zip) (2011-10-19).

Utbildning

Statistikcentralen anordnar utbildning som gäller planeringen av PxWeb-databaser och verktygen för dem som upprätthåller databaserna (PxWin och PxEdit). Mera information om utbildningen (på finska).

Mera information

E-post: tietokannat@stat.fi

Mera information om programmen och deras användning fås också på Px-produktfamiljens webbsida som upprätthålls av Statistiska Centralbyrån i Sverige.