Tilastotietokannat

Tilastokeskuksen tilastotietokannoista löydät monipuolisesti taulukkomuotoista tilastotietoa. Tarjolla on maksuttomia, avoimen datan palveluja sekä maksullisia tietokantoja, joissa on tarjolla pidempiä aikasarjoja ja yksityiskohtaisempia tietoja.

Tilastokeskuksen tilastotietokannat on toteutettu PxWeb-tekniikalla. Voit hakea maksuttomista tietokannoista tilastotietoja API-rajapinnasta seuraavissa muodoissa: XLSX, CSV, JSON, JSON-stat ja Px (PcAxis).

Lisätietoja tilastotietokannoista saat ottamalla yhteyttä tietokannat@stat.fi.

Maksuttomat tilastotietokannat (avoin data)

Maksuttomat tietokannat sisältävät runsaasti keskeistä perustietoa Suomesta ja maailmalta. Maksuttomien tietokantojen käyttöehdot noudattavat CC BY 4.0 -lisenssiä.


StatFin-tietokanta

Merkittäviä muutoksia StatFin-tietokantaan 5.4.2022

Uudistimme verkkosivujamme 5.4.2022. Uudistus vaikutti myös StatFin-tietokantaan, tietokannan linkkeihin ja rajapintakäyttöön. Tutustu muutoksiin.

StatFin-tietokanta sisältää Suomea koskevaa tilastotietoa aihealueittain suomen, ruotsin ja englannin kielellä. StatFin-tietokannan laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: kunta


Kuntien avainluvut -tietokanta

Kuntien avainluvut -tietokanta sisältää keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa, kuvioina ja karttoina. Kuntien avainluvut -tietokannan laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: kunta


Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokanta

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat tiedot koottuina omaan palveluun. Tiedot ovat kuntien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta. Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannan laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: kunta


Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot -tietokanta

Hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät raportoivat taloustietojaan vuosilta 2021 ja 2022 Tilastokeskukselle. Tiedot ovat hyvinvointialueiden ja -yhtymien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta. Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot -tietokannan laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: hyvinvointialue


Paavo-tietokanta

Postinumeroalueittaista tilastotietoa asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. Paavo-palvelu sisältää myös tilasto- ja kartta-aineistojen latausmahdollisuuden rajapintapalvelun kautta. Paavo-palvelun laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: postinumeroalue


Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokanta

Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokannassa on keskeisimpiä tietoja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansainvälisestä muuttoliikkeestä. Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivusto.

Tarkin aluetaso: kunta


Kokeelliset tilastot

Kokeelliset tilastot kuvaavat uusia ilmiöalueita, hyödyntävät uudenlaista dataa tai perustuvat uusiin laskentamenetelmiin. Tilastot ovat vielä kehittämisvaiheessa. Kokeellisten tilastojen tietokannassa julkaistaan taulukoita muun muassa näistä aiheista: yritysten investoinnit, koko talouden pikaestimaatti, työvoimavirrat ja vuokramökit. Tietokannassa julkaistaan taulukoina myös konkurssit viikoittain ja kuolleet viikoittain.  Lisätietoa kokeellisten tilastojen sivuilta.

Tarkin aluetaso: kunta


Kototietokanta

Kototietokanta on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää laajasti tietoa maahanmuuttajaväestöstä Suomessa. Kototietokannan esittely Kotouttaminen.fi-sivustolla.

Tarkin aluetaso: kunta


Väestölaskenta-tietokanta

Väestölaskenta-tietokantaan on koottu yhdeksi tietokokonaisuudeksi vuosien 1987–2010 väestölaskentojen noin 60 keskeistä muuttujaa.

Tarkin aluetaso: kunta


Toimipaikkalaskuri

Toimipaikkalaskuri on työväline niille, jotka haluavat tarkastella toimipaikkojen lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain. Toimipaikkalaskurin laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: postinumeroalue


Toimiala Online (maksuton osio)

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden toimialoittaisesta kehityksestä. Palvelu koostuu maksuttomasta ja maksullisesta sisällöstä. Maksuton osio sisältää Finnveran tilinpäätöstilastot, PK-yritysbarometrin ja valtiovarainministeriön talousennusteen keskeiset luvut. Toimiala Onlinen laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: maakunta


Ympäristötilinpidon avainluvut -tietokanta

Ympäristötilinpidon avainluvut -tietokantaan ja teemasivuille on koottu keskeiset ympäristötilinpitoon liittyvät avainluvut. Ympäristötilinpidon avainluvut -teemasivusto.

Tarkin aluetaso: koko maa


Kestävän kehityksen YK-indikaattorit (SDG-indikaattorit)

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmassa on määritelty 17 globaalia tavoitetta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä. Kehitystä seurataan indikaattoreiden avulla. Tilastokeskus on koonnut Suomen kehitystä kuvaavat indikaattorit tietokantaan. Tutustu tarkemmin indikaattoreihin.


Tieliikenneonnettomuudet-tietokanta

Tieliikenneonnettomuudet-tietokanta sisältää tietoja Suomessa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista sekä niiden seurauksista. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Liikenneturvan, Väylän, Traficomin, Poliisin sekä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Tieliikenneonnettomuudet-palvelun esittelysivut.

Tarkin aluetaso: kunta


Verohallinnon tietokanta

Palvelu sisältää verotietoihin liittyviä tilastotietoja elinkeinoverotuksesta, henkilöasiakkaiden tuloverotuksesta, kiinteistöverosta, valmisteverosta sekä verotulojen kehityksestä. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Tietoa Verohallinnon tilastoista vero.fi-sivustolla.

Tarkin aluetaso: kunta


Rudolf-tilastotietokanta 

Rudolfiin on koottu matkailun aihepiiriin kuuluvia majoitustilaston, matkailutilinpidon sekä matkustustaseen tietoja. Tilastopalvelu Rudolf on toteutettu yhteistyössä Visit Finlandin kanssa. Tilastopalvelu Rudolfin esittely ja interaktiivisia visualisointeja businessfinland.fi-sivustolla.

Tarkin aluetaso: kunta


Traficomin tilastotietokanta

Palvelu sisältää tietoja ajoneuvojen ensirekisteröinti- ja kantatilastoista, voimassa olevista ajokorteista ja uusien ajokorttien määrästä sekä vesikulkuneuvojen ensirekisteröinneistä. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Traficomin kanssa. Tietoa Traficomin tilastoista traficom.fi-sivustolla.

Tarkin aluetaso: kunta


Eurostatin avaintaulukot -tietokanta

Tilastokeskuksen tietokantapalvelu sisältää yli 1 000 tilastotaulukkoa EU-jäsenmaista ja eräistä EU:n ulkopuolisista maista. Eurostatin avaintaulukoiden laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: NUTS2


 

Maksulliset tilastotietokannat

Linkit maksullisten tilastotietokantojen laajempiin palvelukuvauksiin ja tilausohjeisiin löytyvät kunkin tietokannan esittelysivuilta. Maksullisia tietokantoja voi käyttää maksutta Tilastokirjastossa.


Astika-tietokanta

Aikasarjatietokanta Astika sisältää suhdanne- ja taloustilastoja kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosisarjoina. Tilastokeskuksen lisäksi palvelun tiedontuottajia ovat Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Pankki, Tulli, Valtiokonttori ja Elinkeinoelämän keskusliitto. Tietokannan laajempi esittely ja hinnasto Astika-tietokannan esittelysivuilla.

Tarkin aluetaso: kunta


Tilastokatsaus-tietokanta

Tilastokatsaus-tietokanta sisältää keskeisiä talous- ja suhdanneaikasarjoja kuukausi- ja neljännesvuositietoina. Tietokannan laajempi esittely ja hinnasto Tilastokatsaus-tietokannan esittelysivuilla.

Tarkin aluetaso: kunta


Toimiala Online (maksullinen osio)

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden toimialoittaisesta kehityksestä. Palvelu koostuu maksuttomasta ja maksullisesta sisällöstä. Maksullinen osio sisältää suhdannekuvaajia, työssäkäyntitilaston tietoja toimialan mukaan sekä työvoimatutkimuksen tietoja. Toimiala Onlinen laajempi esittely ja hinnasto.

Tarkin aluetaso: seutukunta


Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokanta

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokanta sisältää monipuolisesti kaupunkeja ja toiminnallisia kaupunkiseutuja kuvaavia aikasarjatietoja. Tietokannan laajempi esittely ja hinnasto Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokannan esittelysivuilla.

Tarkin aluetaso: kunta


Maaseutuindikaattorit-tietokanta

Maaseutuindikaattorit-tietokantaan on koottu keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Palvelu sisältää sekä EU-ohjelmakauden 2014–2020, että ohjelmakausien 2007–2013 ja 2000–2006 mukaiset tiedot. Tietokannan laajempi esittely ja hinnasto Maaseutuindikaattorit-tietokannan esittelysivuilla.

Tarkin aluetaso: kunta


Rakennettu ympäristö -palvelu

Rakennettu ympäristö -palvelu sisältää sekä nopeaa suhdannetietoa että hitaammin päivittyvää rakennusten ominaisuuksia kuvaavaa tietoa. Palvelun laajempi esittely ja hinnasto Rakennettu ympäristö -palvelun esittelysivuilla.

Palvelu muodostuu neljästä itsenäisestä tietokannasta:

 • Rakennustuotanto
 • Rakennusinvestoinnit
 • Rakennusten ja kiinteistöjen kustannukset
 • Asumisen hinnat

Tarkin aluetaso: kunta


Toimialoittainen yritystietopalvelu

Toimialoittainen yritystietopalvelu sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia aineistoja tarjoten välineitä elinkeinoelämän rakenteiden ja suhdanteiden tarkasteluun. Palvelun laajempi esittely ja hinnasto Toimialoittaisen yritystietopalvelun esittelysivuilla.

Palvelu muodostuu kuudesta itsenäisestä tietokannasta:

 • Alueelliset yritysdemografiatiedot
 • Kasvukatsaus
 • Kasvuyritykset
 • Kunnittainen toimipaikkatilasto
 • Pienyritysten suhdannetiedot
 • Tilinpäätöstiedot

Tarkin aluetaso: kunta


Sijoittumispalvelu

Sijoittumispalvelu sisältää oppilaitoskohtaisia tietoja tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista sekä alueellisesta sijoittumisesta. Palvelun laajempi esittely ja hinnasto Sijoittumispalvelun esittelysivuilla.

Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tietokannasta:

 • Peruskoulut ja lukiot
 • Ammatillinen toinen aste
 • Ammattikorkeakoulut
 • Yliopistot
 • Koulutettu työvoima

Tarkin aluetaso: kunta


Väestötilastopalvelu

Väestötilastopalvelun tietosisältö on suunniteltu erityisesti kuntien tietotarpeisiin. Palvelun laajempi esittely ja hinnasto Väestötilastopalvelun esittelysivuilla.

Palvelu muodostuu kahdeksasta itsenäisestä tietokannasta:

 • Asunnot, rakennukset ja kesämökit
 • Elinkeinorakenne ja työssäkäynti
 • Muuttaneiden taustatiedot
 • Muuttoliike ja väestönmuutokset
 • Perheet ja asuntokunnat
 • Tulot
 • Väestönmuutosten kuukausitiedot
 • Väestörakenne

Tarkin aluetaso: kunnan osa-alue

Päivitetty 16.8.2022