Tilastotietokannat

Tilastokeskuksen tilastotietokannoista löydät monipuolisesti taulukkomuotoista tilastotietoa. Tarjolla on maksuttomia, avoimen datan palveluja sekä maksullisia tietokantoja, joissa on tarjolla pidempiä aikasarjoja ja yksityiskohtaisempia tietoja.

Tilastokeskuksen tilastotietokannat on toteutettu PxWeb-tekniikalla. Voit hakea maksuttomista tietokannoista tilastotietoja API-rajapinnasta seuraavissa muodoissa: XLSX, CSV, JSON, JSON-stat ja Px (PcAxis).

Lisätietoja tilastotietokannoista saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen tietokannat@stat.fi.

 

Pxnet2-alkuiset tietokantalinkit poistuvat kokonaan käytöstä

Jos olet vielä käyttänyt tietokantoihimme linkkejä, jotka alkavat merkkijonolla pxnet2.stat.fi, siirry käyttämään uusia linkkejä. Vanhat linkit lakkaavat toimimasta 16.11.2022. Lue lisää muutoksesta

StatFinin arkistokannan taulukkolinkit muuttuivat

StatFinin arkistokannan rakenne ja taulukkolinkit muuttuivat 9.11.2022. Lue lisää muutoksesta.

Maksuttomat tilastotietokannat (avoin data)

Maksuttomien tietokantojen käyttöehdot noudattavat CC BY 4.0 -lisenssiä.


StatFin-tietokanta

StatFin sisältää laajan kokoelman tilastotaulukoita suomalaisesta yhteiskunnasta ja Suomen väestöstä. Tuoreimmat tilastotiedot julkaistaan StatFinissa. Tietokannassa on tietoa yhteiskunnan eri aloilta: väestöstä, taloudesta, asumisesta, liikenteestä, matkailusta, kulutuksesta, hinnoista, palkoista, energiasta, yrityksistä ja monesta muusta aiheesta.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa StatFin-tietokannasta


Kuntien avainluvut -tietokanta

Kuntien avainluvut -tietokanta sisältää keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa, kuvioina ja karttoina.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Kuntien avainluvuista


Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokanta

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat tiedot koottuina omaan palveluun. Tiedot ovat kuntien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannasta


Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot -tietokanta

Hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät raportoivat taloustietojaan vuosilta 2021 ja 2022 Tilastokeskukselle. Tiedot ovat hyvinvointialueiden ja -yhtymien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta.

Tarkin aluetaso: hyvinvointialue
Lisätietoa Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot -tietokannasta


Paavo-tietokanta

Postinumeroalueittaista tilastotietoa asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. Paavo-palvelu sisältää myös tilasto- ja kartta-aineistojen latausmahdollisuuden rajapintapalvelun kautta.

Tarkin aluetaso: postinumeroalue
Lisätietoa Paavo-palvelusta


Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokanta

Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokannassa on keskeisimpiä tietoja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansainvälisestä muuttoliikkeestä.

Tarkin aluetaso: kunta
Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivusto


Kokeelliset tilastot

Kokeelliset tilastot kuvaavat uusia ilmiöalueita, hyödyntävät uudenlaista dataa tai perustuvat uusiin laskentamenetelmiin. Tilastot ovat vielä kehittämisvaiheessa. Kokeellisten tilastojen tietokannassa julkaistaan taulukoita muun muassa näistä aiheista: yritysten investoinnit, koko talouden pikaestimaatti, työvoimavirrat ja vuokramökit. Tietokannassa julkaistaan taulukoina myös konkurssit viikoittain ja kuolleet viikoittain. 

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa kokeellisista tilastoista


Kototietokanta

Kototietokanta on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää laajasti tietoa maahanmuuttajaväestöstä Suomessa.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Kototietokannasta (kotouttaminen.fi-sivusto)


Väestölaskenta-tietokanta

Väestölaskenta-tietokantaan on koottu yhdeksi tietokokonaisuudeksi vuosien 1987–2010 väestölaskentojen noin 60 keskeistä muuttujaa.

Tarkin aluetaso: kunta


Toimipaikkalaskuri

Toimipaikkalaskuri on työväline niille, jotka haluavat tarkastella toimipaikkojen lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain.

Tarkin aluetaso: postinumeroalue
Lisätietoa Toimipaikkalaskurista


Toimiala Online (maksuton osio)

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden toimialoittaisesta kehityksestä. Palvelu koostuu maksuttomasta ja maksullisesta sisällöstä. Maksuton osio sisältää Finnveran tilinpäätöstilastot, PK-yritysbarometrin ja valtiovarainministeriön talousennusteen keskeiset luvut. 

Tarkin aluetaso: maakunta
Lisätietoa ToimialaOnlinestä


Ympäristötilinpidon avainluvut -tietokanta

Ympäristötilinpidon avainluvut -tietokantaan ja teemasivuille on koottu keskeiset ympäristötilinpitoon liittyvät avainluvut.

Tarkin aluetaso: koko maa
Ympäristötilinpidon avainluvut -teemasivusto


Kestävän kehityksen YK-indikaattorit (SDG-indikaattorit)

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmassa on määritelty 17 globaalia tavoitetta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä. Kehitystä seurataan indikaattoreiden avulla. Tilastokeskus on koonnut Suomen kehitystä kuvaavat indikaattorit tietokantaan.
Tutustu tarkemmin indikaattoreihin.


Tieliikenneonnettomuudet-tietokanta

Tieliikenneonnettomuudet-tietokanta sisältää tietoja Suomessa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista sekä niiden seurauksista. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Liikenneturvan, Väylän, Traficomin, Poliisin sekä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Tieliikenneonnettomuudet-palvelusta


Verohallinnon tietokanta

Palvelu sisältää verotietoihin liittyviä tilastotietoja elinkeinoverotuksesta, henkilöasiakkaiden tuloverotuksesta, kiinteistöverosta, valmisteverosta sekä verotulojen kehityksestä. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Verohallinnon tilastoista (vero.fi)


Rudolf-tilastotietokanta 

Rudolfiin on koottu matkailun aihepiiriin kuuluvia majoitustilaston, matkailutilinpidon sekä matkustustaseen tietoja. Tilastopalvelu Rudolf on toteutettu yhteistyössä Visit Finlandin kanssa.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa tilastopalvelu Rudolfista (businessfinland.fi)


Traficomin tilastotietokanta

Palvelu sisältää tietoja ajoneuvojen ensirekisteröinti- ja kantatilastoista, voimassa olevista ajokorteista ja uusien ajokorttien määrästä sekä vesikulkuneuvojen ensirekisteröinneistä. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Traficomin kanssa.

Tarkin aluetaso: kunta
Tietoa Traficomin tilastoista (traficom.fi)


Eurostatin avaintaulukot -tietokanta

Eurostatin avaintaulukot -tietokanta on poistettu käytöstä syyskuussa 2022. Eurostatin tiedot ovat käytettävissä Eurostatin omassa tietokannassa.

 

Maksulliset tilastotietokannat

Laajemmat kuvaukset maksullisten tietokantojen sisällöstä, hinnastot ja tilausohjeet ovat kunkin tietokannan omalla esittelysivulla. Maksullisia tietokantoja voi käyttää maksutta Tilastokirjastossa.


Astika-tietokanta

Aikasarjatietokanta Astika sisältää suhdanne- ja taloustilastoja kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosisarjoina. Tilastokeskuksen lisäksi palvelun tiedontuottajia ovat Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Pankki, Tulli, Valtiokonttori ja Elinkeinoelämän keskusliitto.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Astika-tietokannasta


Tilastokatsaus-tietokanta

Tilastokatsaus-tietokanta sisältää keskeisiä talous- ja suhdanneaikasarjoja kuukausi- ja neljännesvuositietoina.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Tilastokatsaus-tietokannasta


Toimiala Online (maksullinen osio)

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden toimialoittaisesta kehityksestä. Palvelu koostuu maksuttomasta ja maksullisesta sisällöstä. Maksullinen osio sisältää suhdannekuvaajia, työssäkäyntitilaston tietoja toimialan mukaan sekä työvoimatutkimuksen tietoja.

Tarkin aluetaso: seutukunta
Lisätietoa Toimiala Onlinestä


Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokanta

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokanta sisältää monipuolisesti kaupunkeja ja toiminnallisia kaupunkiseutuja kuvaavia aikasarjatietoja.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokannasta


Maaseutuindikaattorit-tietokanta

Maaseutuindikaattorit-tietokantaan on koottu keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Palvelu sisältää sekä EU-ohjelmakauden 2014–2020, että ohjelmakausien 2007–2013 ja 2000–2006 mukaiset tiedot.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Maaseutuindikaattorit-tietokannasta


Rakennettu ympäristö -palvelu

Rakennettu ympäristö -palvelu sisältää sekä nopeaa suhdannetietoa että hitaammin päivittyvää rakennusten ominaisuuksia kuvaavaa tietoa.

Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tietokannasta:

 • Rakennustuotanto
 • Rakennusinvestoinnit
 • Rakennusten ja kiinteistöjen kustannukset
 • Asumisen hinnat
 • Rakennuskanta ja rakentaminen

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Rakennettu ympäristö -palvelusta


Toimialoittainen yritystietopalvelu

Toimialoittainen yritystietopalvelu sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia aineistoja tarjoten välineitä elinkeinoelämän rakenteiden ja suhdanteiden tarkasteluun.

Palvelu muodostuu kuudesta itsenäisestä tietokannasta:

 • Alueelliset yritysdemografiatiedot
 • Kasvukatsaus
 • Kasvuyritykset
 • Kunnittainen toimipaikkatilasto
 • Pienyritysten suhdannetiedot
 • Tilinpäätöstiedot

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Toimialoittaisesta yritystietopalvelusta


Sijoittumispalvelu

Sijoittumispalvelu sisältää oppilaitoskohtaisia tietoja tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista sekä alueellisesta sijoittumisesta.

Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tietokannasta:

 • Peruskoulut ja lukiot
 • Ammatillinen toinen aste
 • Ammattikorkeakoulut
 • Yliopistot
 • Koulutettu työvoima

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Sijoittumispalvelusta


Väestötilastopalvelu

Väestötilastopalvelun tietosisältö on suunniteltu erityisesti kuntien tietotarpeisiin.

Palvelu muodostuu kahdeksasta itsenäisestä tietokannasta:

 • Asunnot, rakennukset ja kesämökit
 • Elinkeinorakenne ja työssäkäynti
 • Muuttaneiden taustatiedot
 • Muuttoliike ja väestönmuutokset
 • Perheet ja asuntokunnat
 • Tulot
 • Väestönmuutosten kuukausitiedot
 • Väestörakenne

Tarkin aluetaso: kunnan osa-alue
Lisätietoa Väestötilastopalvelusta

Päivitetty 11.11.2022