Maaseutuindikaattorit

Maaseutuindikaattorit on Tilastokeskuksen maksullinen verkkopalvelu, johon on koottu keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut.

Palvelu on tarkoitettu aluekehityksen seuraamiseen ja alueiden vertailuun, päätöksenteon apuvälineeksi, kehittämistoimenpiteiden vaikutusten arviointiin, tutkimuskäyttöön ja maaseudun kehityksen seurantaan.

Palvelussa on tietoja väestöstä ja muuttoliikkeestä, talouden rakenteesta ja toiminnasta, elinoloista ja hyvinvoinnista sekä ympäristöstä. Suuri osa tiedoista on vuodesta 1988 alkavia vuosittaisia aikasarjoja.