Befolkningsstatistiktjänst

Befolkningsstatistiktjänsten är Statistikcentralens avgiftsbelagda statistiktjänst. I statistiktjänsten finns lättillgängliga och täckande statistiska uppgifter om befolkningen. För att kunna använda uppgifterna behövs ett lätthanterligt användargränssnitt.

Statistikuppgifterna finns samlade i statistiktjänsten efter ämnesområde i separata statistikdatabaser. Databaserna för befolkningsstatistiktjänsten innehåller uppgifter om bl.a. befolkningsstruktur, befolkningsförändringar, flyttningsrörelsen, näringsstruktur, förvärvsarbete, pendling, bostadshushåll, familjer, bostadsförhållanden, byggnader, bostäder och fritidshus.

Uppgifterna i varje databas kan tabelleras bl.a. med följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet. Dessutom kan uppgifterna i databaserna (exkl. månadsstatistik över befolkningsförändringar och bakgrundsuppgifter om personer som flyttat) tabelleras efter kommunens delområde (kommunens storområde, statistikområde och småområde).

Databaser: