Paavo – statistik efter postnummerområde

Tjänsten Paavo innehåller uppgifter efter postnummerområde om boendestruktur, utbildning, inkomster, boende, arbetsplatser, hushållens livsskede och invånarnas huvudsakliga verksamhet.

Du kan använda materialet t.ex. vid beslutsfattande och planering eller bekanta dig med ditt eget bostadsområde. Paavo erbjuder information bl.a. för lokalisering av handelsplatser, planering av marknadsföring, forskning samt för regionala utredningar och planer.

Paavo uppdateras årligen i januari med de senaste uppgifterna. Statistik som producerats efter olika års postnummerområdesindelningar är inte sinsemellan jämförbar.

Databasen Paavo

Statistikmaterialet i Paavo finns i tabellformat i PxWeb-tjänsten. Fr.o.m. år 2023 innehåller databasen statistik för statistikåret 2010 framåt.

 

Geodata- och statistikmaterial i Paavo

Materialet i Paavo produceras i koordinatsystemet ETRS89-TM35FIN. Materialen kan hämtas via Statistikcentralens gränssnitt för geografisk information.

Gå till gränssnittstjänsterna i Paavo

Användarvillkor för Paavo

I tjänsten Paavo tillämpas de allmänna användningsvillkoren för Statistikcentralens öppna data.

Liknande material

Bekanta dig också med Rutdatabasen (avgiftsbelagd produkt), där motsvarande datainnehåll finns tillgängligt per kartruta.

Ta kontakt

Om du har frågor om innehållet i tjänsten Paavo eller om du vill beställa skräddarsytt material, kontakta oss per e-post erityispalvelut@stat.fi.

Om du behöver hjälp med att använda databasen Paavo, kan du be om hjälp också via Statistikcentralens informationstjänst: tfn 029 551 2220, info@stat.fi.