Materialbeskrivningar i Paavo

Variabelförteckningar

Utförliga beskrivningar av materialet och variablerna

Nyckeltal i materialet

Postnummerområdenas position i kommunen och i övriga områden

Senast uppdaterad 27.1.2022