Historiskt material och tidsserier

Statistiken efter postnummerområde i Paavo innehåller uppgifter fr.o.m. år 2012. Uppgifter i Paavo kan också beställas för tidigare år. Det är möjligt att beställa samma datagrupper och variabler som i det nyaste Paavo. Beroende på uppgiftsgrupp är det möjligt att beställa uppgifter från år 1990 till år 2018. Också andra uppgifter efter postnummerområde kan beställas som specialutredning.

Historiskt material och annat skräddarsytt material är avgiftsbelagt. För att få en prisuppskattning kontakta adressen erityispalvelut@stat.fi.

I tidigare versioner är dataskyddet samma som i den nyaste versionen av Paavo.