Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Abort
Aborter
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Adoption
Adoptioner
Producent: Statistikcentralen
Adoptionsbidrag
Moderskapsunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Adoptivbarn
Adoptioner
Producent: Statistikcentralen
Adoptivföräldrar
Adoptioner
Producent: Statistikcentralen
Alkohol
Alkoholkonsumtion
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Alkoholdödlighet
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Alkoholkonsumtion
Alkoholkonsumtion
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Amatörteatrar
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Anhållande
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Anläggningsverksamhet
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Annan utbildning än sådan som leder till examen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Anställningsförhållande
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Antikvariat
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Antikvitetsaffärer
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Antikvitetsauktioner
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Antikvitetsföremål
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Användningsbalans
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Användningsändamål
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Aravahyreshus
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Arbetarskydd
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Arbetsbelastning
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Arbetsförhållande
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetsförhållanden
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Arbetsgemenskap
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Arbetshälsa
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Arbetskonflikter
Statistik över arbetskonflikter
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraft
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnader
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsindex
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftspolitik
Arbetsförmedlingsstatistik
Producent: Arbets- och näringsministeriet
Arbetsliv
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Statistik över arbetskonflikter
Producent: Statistikcentralen
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
Arbetslösa
Arbetsförmedlingsstatistik
Producent: Arbets- och näringsministeriet
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Arbetslöshet
Arbetsförmedlingsstatistik
Producent: Arbets- och näringsministeriet
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Arbetslöshetsersättningar
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsförmåner
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskydd
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetsmarknaden
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
Arbetsmarknader
Arbetsförmedlingsstatistik
Producent: Arbets- och näringsministeriet
Arbetsmarknadsställning
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetsmarknadsstöd
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetsolycksfall
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Arbetspensioner
Totala pensionsutgifterna
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionstagare i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistik över pensionstagarna i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Arbetsplatser
Arbetsförmedlingsstatistik
Producent: Arbets- och näringsministeriet
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
Arbetsproduktivitet
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Arbetsställe
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Arbetsställen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Arbetstagare
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetstid
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Arbetstillfredsställelse
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Arbetstimmar
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arkiv
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Arv
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Avfall
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Avfallshantering
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Avfallsvatten
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Avfallsvirke
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Avverkningar
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Avverkningarna
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Avverkningsuttaget
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö