Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik över industrins energianvändning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrins energianvändning minskade med 6 procent år 2020
1.11.2021
Enligt Statistikcentralens uppgifter minskade energianvändningen inom industrin med sex procent år 2020. Industrin förbrukade 496 petajoule (PJ) energi, vilket underskred 2009 års förbrukning under finanskrisen och därmed var den lägsta förbrukningen under millenniet. Den totala användningen av el inom industrin minskade med fyra procent.

Beskrivning: Statistiken över industrins energianvändning beskriver energiförbrukningen inom industrin efter energikälla, näringsgren och område.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställen, bränslen, elektricitet, energi, energiförbrukning, fjärrvärme, företag, näringsgrenar, tillverkning, värme.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/index_sv.html