Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

E-handel
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
E-utbildning
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Efterfrågan
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Egnahemshus
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Ekonomiska förväntningar
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Ekvivalenta inkomster
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Elapparater
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Elektricitet
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Elever
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Ämnesval
Producent: Statistikcentralen
Elförbrukning
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Elpris
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Elproduktion
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Emigration
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Energi
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Energiräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Stenkolsförbrukning
Producent: Statistikcentralen
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Energiförbrukning
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Stenkolsförbrukning
Producent: Statistikcentralen
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Energiförbrukning inom boende
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Energikällor
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Energipris
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Energiproduktion
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Energiräkenskaper
Energiräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Energiskatt
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Energived
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Enhetsvärdeindex
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Ensamförsörjarfamiljer
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Erhållna transfereringar
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Erkännande av faderskap
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Europaparlamentariker
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Europaparlamentsval
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Examina
Befolkningens utbildningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Examina inom kulturbranschen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Examinerade
Befolkningens utbildningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Export
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandeln med fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Export priser
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Exportpris
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Exportprisindex
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö