Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Det månatliga priset på nordisk börsel steg till en rekordhög nivå under sista kvartalet 2021
10.3.2022
Under sista kvartalet 2021 steg energipriserna tydligt. Systempriset på den nordiska börselen och Finlands områdespris slog alla tidigare rekord med god marginal. Priserna på fossila importbränslen steg till en ny nivå, under ledning av naturgasen. Också priset på inhemsk skogsflis steg.

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av priset på stycketorv upphör
9.9.2021
Statistics Finland has to discontinue the compilation of statistics on prices of sod peat starting from the data concerning third quarter of 2020.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html