Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Oavlönat hemarbete
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Obduktion
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Offentlig ekonomi
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns underskott och skuld
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Offentlig sektor
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentlig skuld
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns underskott och skuld
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorn
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns underskott och skuld
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns utgifter
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga utgifter
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Offer
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Olja
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Olycksfall
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Ombildade familjer
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Omflyttning inom kommunen
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Omflyttning mellan kommuner
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Omhändertagande
Barnskydd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Omsättning
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Servicebranschens varustatistik
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Utländska dotterbolag i Finland
Producent: Statistikcentralen
Opera
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Order
Industrins orderingång
Producent: Statistikcentralen
Orkestrar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö