Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Yrken
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Yrkesfiske
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Yrkeshögskolor
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Yrkesinriktad vuxenutbildning
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Yrkesläroanstalter
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Yrkesställning
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Yrkesutbildning
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Ämnesval
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö