Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Icke förnybara naturresurser
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Icke-finansiella företag
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Import
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Input-output
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandeln med fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Import priser
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Importpris
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Importprisindex
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Index
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Industrins orderingång
Producent: Statistikcentralen
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Jordbyggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Konjunkturindikator för produktionen
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Indrivning av underhållsbidrag
Underhållsstödet
Producent: Folkpensionsanstalten
Industri
Industrins orderingång
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Industriavfall
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Industrivirke
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Industrivärme
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Industriånga
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Inflation
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Informationssamhälle
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Inhemsk turism
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inkomster
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelning
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inkomstnivå
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Inkomstrelaterad dagpenning
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Inkomstskillnader
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inkomsttrygghet
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Inkomstutveckling
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inkvarteringsanläggningar
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inkvarteringsverksamhet
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inlåning
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Innovationer
Innovationsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Innovationsverksamhet
Innovationsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Input-output-analys
Input-output
Producent: Statistikcentralen
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Inrikes omflyttning
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Inrikes sjötrafik
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Inrikestrafik
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Insatsförbrukning
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Insatsförbrukning för jordbruket
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Insjöfiske
Kommersiellt fiske i insjöar
Producent: Naturresursinstitutet
Institutionsvård
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Intensifierat stöd
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Internationell jämförelse
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Internet
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Intrastat
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Invandring
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Investering
Skogen som investeringsobjekt
Producent: Naturresursinstitutet
Investeringar
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö