Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Icke förnybara naturresurser
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Icke-finansiella företag
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Import
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Input-output
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandeln med fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Import priser
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Importpris
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Importprisindex
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Index
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Industrins orderingång
Producent: Statistikcentralen
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Jordbyggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Konjunkturindikator för produktionen
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Indrivning av underhållsbidrag
Underhållsstödet
Producent: Folkpensionsanstalten
Industri
Industrins orderingång
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Industriavfall
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Industrivirke
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Industrivärme
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Industriånga
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Inflation
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Informationssamhälle
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Inhemsk turism
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inkomster
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelning
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inkomstnivå
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Inkomstrelaterad dagpenning
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Inkomstskillnader
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inkomsttrygghet
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Inkomstutveckling
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inkvarteringsanläggningar
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inkvarteringsverksamhet
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inlåning
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Innovationer
Innovationsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Innovationsverksamhet
Innovationsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Input-output-analys
Input-output
Producent: Statistikcentralen
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Inrikes omflyttning
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Inrikes sjötrafik
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Inrikestrafik
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Insatsförbrukning
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Insatsförbrukning för jordbruket
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Insjöfiske
Kommersiellt fiske i insjöar
Producent: Naturresursinstitutet
Institutionsvård
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Intensifierat stöd
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Internationell jämförelse
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Internet
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Intrastat
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Invandring
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Investering
Skogen som investeringsobjekt
Producent: Naturresursinstitutet
Investeringar
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö