Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet övernattningar av turister var i februari 2022 fortfarande klart färre än för två år sedan
31.3.2022
Övernattningarna av finländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 23 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn av finländska turister uppgick i februari 2022 till 1,04 miljoner. Antalet inhemska övernattningar var dock 16 procent färre än i februari 2020 före pandemin. Antalet övernattningar av utländska turister var mer än fem gånger så stort som året innan och antalet övernattningar av utländska turister uppgick till 0,38 miljoner. Sammantaget uppgick antalet övernattningar till 1,42 miljoner, vilket var en ökning med 57 procent från året innan, men en minskning med 23 procent från februari 2020. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller har ombildats
27.2.2020
Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller innehåller inte längre Storbritannien som lämnade Europeiska unionen 31.1.2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html