Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Handarbeten
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Handel
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Handelsbalans
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Handelsflotta
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Handelskrediter
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Handikappade
FPA:s handikappförmåner och -tjänster
Producent: Folkpensionsanstalten
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Handikappbidrag
FPA:s handikappförmåner och -tjänster
Producent: Folkpensionsanstalten
Hantverks- och konstindustri
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Harmoniserat konsumentprisindex
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Havre
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Havsfiske
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Heltidsarbete
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Hemarbete
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Hemteknik
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Hemvårdsstöd
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Hobbyer
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Hotell
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Husbehovsfiske
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Husbyggnad
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Husdjur
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Hushåll
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Hushållens elförbrukning
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållens energiförbrukning
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållsapparater
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållsavfall
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Hushållsel
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållsmaskiner
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållsproduktion
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Hydrologi
Hydrologiska observationer
Producent: Statens miljöförvaltning
Hyggesrester
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Hyresbostäder
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Hyresindex
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Hyror
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Häktning
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Hälsa
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Hälso- och sjukvård
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Hälso- och sjukvårdskostnader
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Häst
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Höginkomsttagare
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Högskolor
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Höns
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Hönsägg
Produktionen av ägg
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö