Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Hushållens förmögenhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nästan var tredje person ägde börsaktier eller placeringsfonder år 2020
2.3.2022
År 2020 ägde omkring 1,7 miljoner personer placeringsfonder eller börsaktier som noterats i Finland. Omkring 31 procent av bostadsbefolkningen var ägare. Antalet ägare ökade med 107 600 personer från året innan, medan antalet under åren 2014 - 2019 har ökat med i genomsnitt 42 400 personer per år. Ökningen av antalet ägare förklaras särskilt av ibruktagandet av ett aktiesparkonto. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över hushållens förmögenhet, där registerbaserade uppgifter om börsaktier och placeringsförmögenhet för första gången publiceras som ett separat offentliggörande. Antalet personer som äger börsaktier, placeringsfonder eller båda åren 2009 - 2020

Beskrivning: Förmögenhetsundersökningen beskriver hushållens förmögenhet: den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper. Utöver olika förmögenhetsformer upptas också uppgifter om annat som påverkar hushållens ekonomiska situation, t.ex. inkomster och skulder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arv, förmögenhet, hushåll, inkomster, placeringsverksamhet, skulder, socioekonomisk ställning, sparande, värdepapper.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens förmögenhet [e-publikation].
ISSN=2242-3222. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtutk/index_sv.html