Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik över regional företagsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttovärdet av arbetsställenas produktion minskade år 2020
16.12.2021
I Finland fanns 403 300 arbetsställen med ett sammanlagt bruttovärde av produktionen på 318 miljarder euro år 2020. På grund av coronakrisen var produktionsvärdet 14,5 miljarder euro, dvs. 4,4 procent mindre än år 2019. Mest minskade produktionen inom servicenäringarna och tillverkning, men ökade inom byggverksamhet och handel. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över regional företagsverksamhet.

Beskrivning: Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Statisti-ken täcker arbetsställen hos alla aktiva företag. Den preliminära statistiken som utkommer under hösten har ett mindre omfattande innehåll och den koncentrerar sig på näringsgrenar inom industrin, dvs. Tol B Utvinning av mineral, Tol C Tillverkning, Tol D Försörjning av el, gas, värme och kyla, Tol E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställe, personal, näringsgrenar, bruttovärde, förädlingsvärde, industri, handel, byggverksamhet, servicenäringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den offentliga sektorns StatFin-databastabeller har uppdaterats i anslutning till statistiken över regional företagsverksamhet
23.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html