Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Fritidsdeltagande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Barn och arbetsför befolkning lyssnar mindre på musik än tidigare
22.5.2019
Enligt Statistikcentralens fritidsundersökning år 2017 lyssnade 10 - 14-åringarna och 20 - 64-åringarna mindre på musik än personer i motsvarande ålder i början av 1990- och 2000-talet. Minskningen märks särskilt i det dagliga lyssnandet på musik, på veckonivå har minskningen varit mer moderat. Minskningen har varit störst bland 35 - 54-åringar. I början av 2000-talet lyssnade fortfarande omkring tre av fyra på musik dagligen, men år 2017 bara drygt hälften. Fortfarande är musiklyssnandet vanligast bland 15 - 19-åringar och på den punkten har det inte skett några förändringar. År 2017 lyssnade däremot personer över 64 år oftare på musik än sina jämnåriga ett kvartssekel tidigare.

Beskrivning: I statistiken fritidsdeltagande utreds befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper. Undersökningen ger dessutom information om förhållandet mellan arbete och fritid, sociala relationer och betydelsen av olika livsmiljöer. Fritidsundersökningen har gjorts åren 1977, 1981, 1991, 2002 och 2017.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: amatörteatrar, bildkonst, böcker, dagstidningar, dans, datateknik, datorer, deltagande, deltagande i föreningsverksamhet, digitala spel, digitalisering, festivaler, filmer, fritid, frivilligt arbete, handarbeten, hemarbete, hobbyer, internet, konserter, konst, konstintressen, kultur, kulturdeltagande, kulturevenemang, kulturföreningar, kulturintressen, körer, levnadssätt, ljudinspelningar, läsning, masskommunikation, motion, museer, musik, opera, radio, resor, samhällsengagemang, skrivandet som hobby, sociala medier, sociala relationer, socioekonomisk ställning, spelande, studier, stugliv, teater, television, tidsanvändning, tidskrifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
4.1.2018
Namnet på statistiken Fritidsundersökning har ändrats till Fritidsdeltagande.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsdeltagande [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vpa/index_sv.html