Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Dagstidningar
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Dairy
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Dans
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Datasekretess
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Datasäkerhet
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Datateknik
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Datorer
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i föreningsverksamhet
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Deltidsarbete
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Den egentliga handelsflottan
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Detaljhandel
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Digitala spel
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Digitalisering
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Dikor
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Direktförsäljning
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Direktinvesteringar
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Disponibel inkomst
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Disponibla inkomster
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Dividender
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Domar
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Dotterbolag
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Drogrelaterad död
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Dubbelt medborgarskap
Erhållande av finskt medborgarskap
Producent: Statistikcentralen
Dygnsrytm
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Dödlighet
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Dödlighet i olycksfall
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Dödsattester
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Dödsorsaker
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Dödvikt
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö