Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Åtalade, dömda och straff

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalt utfärdades 24 procent fler straff- och bötesförelägganden för trafikbrott än året innan
23.9.2021
Enligt Statistikcentralens uppgifter utfärdade polisen 24 procent fler bötesförelägganden år 2020 för trafikbrott i enlighet med 23 kap. i strafflagen än året innan. Största delen av dessa gällde äventyrande av trafiksäkerheten. Antalet strafförelägganden utfärdade av åklagaren för trafikbrott ökade med 27 procent jämfört med år 2019.

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om straff som utdömts i första instans, påföljdseftergifter och förkastade åtal. Statistiken över åtalade i tingsrätterna och i hovrätterna som första instans omfattar också strafforderböter som utfärdats av åklagaren och ordningsbot som utfärdats av polis, tull eller gränsbevakning. Huvudregeln är att en person redovisas i statistiken lika många gånger som ovan nämnda avgöranden givits gällande honom eller henne. Ett annat centralt framställningssätt som tillämpas i statistiken är den s.k. huvudbrottsprincipen. Enligt den beskrivs varje åtalad eller dömd enligt det grövsta brottet som medför den strängaste straffarten.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: brott, brottmål, bötesstraff, domar, fängelse, medborgarskap, rusmedel, straff, utlänningar, åtalade, återfallsbrottslighet.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Tabellbilagorna i offentliggörandet har ersatts med PX-Web databastabeller
9.12.2009
Siffrorna i PX-Web tabellerna avviker i mindre omfattning från tidigare siffror i tabellbilagorna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/index_sv.html