Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Maltkorn
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Markanvändning
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Marknadsvirke
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Massa- och pappersindustri
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Massaved
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Massbalans
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Masskommunikation
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Massmediernas ekonomi
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Matpotatis
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Medborgarskap
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Erhållande av finskt medborgarskap
Producent: Statistikcentralen
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Medellön
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Medfödd missbildning
Medfödda missbildningar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Mediciner
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Mejerier
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Mejeriprodukter
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Mig
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Militärunderstöd
Militärunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Miljöaffärsverksamhet
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Miljöekonomi
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Miljöräkenskaper
Energiräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Luftutsläpp efter näringsgren
Producent: Statistikcentralen
Miljöskatt
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Miljöskatter
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Miljöskydd
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsinvesteringar
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Miljövård
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Minoriteter
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Minoritetskulturer
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Missbrukarvård
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Mjölk
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Mjölkprodukter
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Mjölkproduktion
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Mobiltelefoner
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Moderskapsdödlighet
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Moderskapsförpackningar
Moderskapsunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Moderskapspenning
Föräldradagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Moderskapsunderstöd
Moderskapsunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Motion
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Motorcyklar
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Motorfordon
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Museer
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Musik
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Musikaffärer
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Musikinstitut
Kultur
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö