Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Första registreringar av motorfordon

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I februari 2022 registrerades 6 303 nya personbilar
4.3.2022
I februari 2022 registrerades 11 403 nya fordon, av vilka 7 480 var bilar. Första registreringarna minskade med 17,3 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 6 303 nya personbilar, vilket är 22,9 procent mindre än i fjol. Av personbilarna var 12,5 procent eldrivna bilar och 21,6 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 145 av dem, vilket är 1,9 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Beskrivning: Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Uppgifterna om första registreringar sänds varje månad till Statistikcentralen. Ålands Fordonsmyndigheten skickar årligen statistik till Statistikcentralen över Ålands första registreringar och uppgifterna läggs till de långa förstaregistreringsserierna. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bussar, fordon, fordonsregister, lastbilar, motorcyklar, motorfordon.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/index_sv.html