Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Lantbruksprodukternas producentpriser

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Lantbruksprodukternas producentpriser
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken över lantbruksprodukternas producentpriser beskriver de priser som jordbrukarna får för lantbruksprodukter. Statistiken innehåller producentpriser på mjölk, kött, ägg, spannmål, rybs och raps samt matpotatis. Uppgifterna presenteras som både månatliga och årliga priser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, produkter, lantbruksprodukter, priser, producentpriser, mjölk, nötkött, svinkött, broilerkött, kalkonkött, fårkött, ägg, spannmål, vete, råg, korn, maltkorn, foderkorn, havre, rybs, raps, matpotatis, tidig potatis.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lantbruksprodukternas producentpriser [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matutu/index_sv.html