Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Tankfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Teater
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Telefoner
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Telekommunikationsnät
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Television
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Tidig potatis
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Tidningar
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Tidskrifter
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Tillverkning
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Timmer
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Tjänster
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Servicebranschens varustatistik
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Tjänsteresor
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Tobak
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Tobaksrökning
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Tolkningstjänster för handikappade
FPA:s handikappförmåner och -tjänster
Producent: Folkpensionsanstalten
Tomter
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Tonkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Toppmassa
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Torrlastfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Torv
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Trafik
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Trafikarbete
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Trafikarbeten
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Trafikbrott
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Trafikdöd
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Trafikdödade
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Trafikfylleri
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Trafikolyckor
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Trafikskador
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Trafiksäkerhet
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Transfereringar
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Transport
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Transportarbeten
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Träbränslen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Trädgårdsodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Trädgårdsskötsel
Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
Producent: Naturresursinstitutet
Trämassa
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Träpellets
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Träskivor
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Trävaror
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Trävaruindustrin
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Tullförbrytelser
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Turism
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Tvångsmedel
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Tågkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö