Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Vägstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2020 minskade antalet bil kilometer med 4 procent
15.4.2021
År 2020 var det totala antalet kilometer med personbilar 39 092 miljoner km, dvs. 4 procent färre som året innan. Inom den tunga trafiken minskade antalet kilometer med 4 procent i fjol. Trafikarbetet på landsvägarna var på lägre nivå som året innan. I fjol utfördes mera nya beläggningsarbeten på landsvägarna jämfört med år 2019.

Beskrivning: Vägstatistiken innehåller uppgifter om situationen gällande vägnätet och vägtrafiken i landsvägsnätet i Finland. Vägstatistiken publiceras årligen och uppgifterna anges med tidsserier och områdesindelning. Statistiken betjänar de olika aktörerna inom trafikbranschen genom att producera statistikuppgifter som kan utnyttjas för planering, uppföljning, kontroll och beslutsfattande. Uppgifter om trafikarbete används som ursprungsdata vid beräkning av utsläpp.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: vägtrafik, trafikarbete, landsväg, riksväg, stamväg, regionväg, vägklass, vägbeläggning, fordon, personbil, bil.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vägstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3378. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tiet/index_sv.html