Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Radhus
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Radio
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Radiostationer
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Raps
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Realinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Realisationsvinst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regional utveckling
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Regionala anscentra
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Regionala konstkommissioner
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Regionala operor
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Regionalekonomi
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Regionväg
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Registrerat partnerskap
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Regnbåge
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Reguljärflyg
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Rehabilitering
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
Rehabiliteringspenning
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
Rehabiliteringstjänster
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
Relativt arbetskraftstal
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Relativt arbetslöshetstal
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Relativt sysselsättningstal
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Reparationsbyggande
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Reparationskostnader
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Reproduktiv hälsa
Aborter
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Befruktningsbehandlingar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Medfödda missbildningar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Steriliseringar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Resor
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Resultaträkning
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Resultaträkningar
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsledamöter
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Riksväg
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Risk för social utestängning
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Risken för arbetslöshet
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Roro-lastfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Rotpris
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Rotprisintäkter
Rotprisinkomster
Producent: Naturresursinstitutet
Rusmedel
Alkoholkonsumtion
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Rybs
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Räkenskaper
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Räntor
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Råg
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Råvirke
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Rörelseresultat
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Röstning
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Rösträtt
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö