Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Vattenbruk

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Vattenbruk
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Produktionen av livsmedelsfisk och yngel per art och per område, antalet fiskodlingsanstalter och företag med naturfoderdammar och värdet av produktionen av livsmedelsfisk.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: vattenbruk, fiskodling, fisk yngel, fiskodlingsanstalt, fiskplantering, regnbåge.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vattenbruk [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vvilj/index_sv.html