Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Företagens lönsamhet förbättrades inom industrin, handeln och byggverksamheten mätt med driftsbidraget år 2020
16.12.2021
Lönsamheten för företag inom industri, byggverksamhet och handel förbättrades mätt med driftsbidraget trots coronapandemin, då man jämför år 2020 med år 2019. Driftsbidragsprocenten inom industrin och byggverksamheten ökade med 0,9 procentenheter och inom handeln med 0,5 procentenheter. Lönsamheten inom servicenäringarna försvagades däremot med 0,5 procentenheter. Utan det stöd som betalats till servicenäringarna skulle lönsamheten ha försvagats med lite över en procentenhet. Omsättningen ökade inom handeln och byggverksamheten år 2020, men minskade inom industrin och servicenäringarna. Inom industrin sjönk rörelsekostnaderna mer än omsättningen och övriga rörelseintäkter, vilket syntes som en ökning av driftsbidragsprocenten.

Beskrivning: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland. Statistiken omfattar näringsgrensvisa uppgifter om antalet företag, anställda, bokslut samt en specifikation av omsättning och kostnader. Med hjälp av företagens bokslutsuppgifter beskrivs hur resultatet för de olika näringsgrenarna bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variablerna består av resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem. Statistiken innehåller också uppgifter om företagens tillväxt och fortlevnad efter det första året.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, näringsgrenar, personal, bokslut, omsättning, resultaträkning, balansräkningar, lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-databastabellerna över icke-vinstsyftande organisationer har uppdaterats i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag
19.12.2019
Databastabeller över icke vinstsyftande organisationer (tabellerna 11i1 och 11i2) har uppdaterats i StatFin-tjänsten i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html