Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Handelsflottan

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I februari 2022 hörde 671 fartyg till den egentliga handelsflottan
9.3.2022
Till Finlands handelsflotta hörde i februari 2022 totalt 1 236 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 671 fartyg och till småfartygen 282 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 283 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i februari 2022 totalt 107 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 873 122, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 754 212. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 587 902. Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 28.02.2022

Beskrivning: Statistiken över handelsflottan omfattar uppgifter om antalet fartyg, fartygens brutto- och nettodräktighet samt dödvikt, som finns införda i trafik- och transportregistret och fartygsregistret. Statistiken innehåller också uppgifter om fartygen i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: handelsflotta, den egentliga handelsflottan, förteckningen över handelsfartyg, fartygsregister, fartyg, passagerarfartyg, bulkfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg, roro-lastfartyg, specialfartyg, pråm, bruttodräktighet, nettodräktighet, dödvikt.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/index_sv.html