Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Uppgifterna tas från födelseregistret, som innehåller uppgifter om mödrar som fött barn i Finland och om de födda barnen. Uppgifterna fås från sjukhusen och kompletteras med uppgifter från Statistikcentralens dödsorsaksregister och Befolkningsregistercentralen. Data för registret har samlats in från och med 1987.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, reproduktiv hälsa, nativitet, föderskor, förlossning, nyfödda.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sysyvasy/index_sv.html