Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Luftfart

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Passagerarantalet på Finlands flygplatser i februari 2022 på samma nivå som månaden innan
24.3.2022
Totalt 829 174 passagerare flög via Finlands flygplatser i februari 2022. Passagerarantalet var nästan detsamma som i januari. Detta var mångdubbelt så många som året innan, men ändå bara något över 40 procent av passagerarantalet i februari 2020. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 614 427 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 214 747. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 74 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Beskrivning: Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna. Statistikcentralen samlar in uppgifter för statistiken från flygplatsbolag verksamma i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftfart, flygtrafik, passagerartrafik, linjeflyg, reguljärflyg, charterflyg, landningar, starter, gods.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/index_sv.html