Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Gallerier
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Garantipension
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Gemensam elevantagning
Sökande till utbildning
Producent: Statistikcentralen
Get
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Giftermålsfrekvens
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Gini-koefficient
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Globalisering
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Utländska dotterbolag i Finland
Producent: Statistikcentralen
Gods
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Godstrafik
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Gravt handikappade
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
Grunddagpenning
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Grundläggande konstundervisning
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Grundläggande renovering
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Grundskola
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Ämnesval
Producent: Statistikcentralen
Grundtrygghet
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Gruvdrift
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Grönsaker
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Grönsaksodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Gymnasium
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Ämnesval
Producent: Statistikcentralen
Gårdar
Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
Producent: Naturresursinstitutet
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Gårdsbruk
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö