Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Utländska dotterbolag i Finland

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De norska bolagens omsättning steg med över en miljard euro
16.12.2021
Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 97 miljarder euro år 2020. Omsättningen minskade med en procent jämfört med året innan. Mest omsättning genererade de svenska, amerikanska, tyska, norska och danska företagen. De norska bolagens totala omsättning ökade med svindlande 20 procent, särskilt inom tjänstesektorn. Den industriella näringsgrenen var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. Antalet utländska företag minskade med två procent och uppgick till 4 362 företag.

Beskrivning: Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, globalisering, omsättning, personal, utländskt ägarskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över utländska dotterbolag i Finland är med i förnyelsen av företagsstatistiken
18.12.2014
Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/index_sv.html