Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Betalningsbalans och utlandsställning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bytesbalansen visade ett överskott och nettoställningen mot utlandet förstärktes under fjärde kvartalet 2021
15.3.2022
Bytesbalansen visade ett överskott på 0,1 miljarder euro under fjärde kvartalet 2021. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen ökade med 24 procent från året innan. Värdet av importen av varor ökade för sin del med 37 procent. Samtidigt ökade exporten av tjänster med 18 procent från året innan, medan importen av tjänster ökade med 24 procent. Kontot för primära inkomster visade ett underskott. Jämfört med föregående kvartal förstärktes nettoställningen mot utlandet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Beskrivning: Betalningsbalansstatistiken är en sammanställning av en ekonomis reala och finansiella transaktioner med omvärlden. Betalningsbalansen omfattar alla transaktioner som görs mellan ekonomiska enheter i en ekonomi (hemort i landet) och ekonomiska enheter i ett annat land (hemort utomlands). Utlandsställningen beskriver stocken av utländska tillgångar och skulder till följd av kapitalflöden som redovisas i den finansiella balansen. Framställningen av statistiken grundar sig på Internationella valutafondens rekommendation BPM6 (Balance of Payments and International Investment Position Manual).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalningsbalans, bytesbalans, handelsbalans, varor, tjänster, primära inkomster, sekundära inkomster, kapitaltransfereringar, kapitalbalans, finansiell balans, direktinvesteringar, utländska direktinvesteringar, portföljinvesteringar, värdepapper, handelskrediter, lån, inlåning, finansiella derivat, valutareserv, utlandsställning, globalisering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning flyttas fram
14.9.2018
Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning 2018 flyttas fram.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/index_sv.html