Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik i bokstavsordning

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 100 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä 

Aborter
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Aborter i Norden
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Adoptioner
Producent: Statistikcentralen
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Alkoholkonsumtion
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Allmänt bostadsbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
Producent: Naturresursinstitutet
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Arbetsförmedlingsstatistik
Producent: Arbets- och näringsministeriet
Arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionstagare i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Avbrott i utbildningen
Producent: Statistikcentralen
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä